Anasayfa » Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar

İnflamatuvar barsak hastalıkları ile ilgili yapılmış olan akademik çalışmalar

Bebek dışkısındaki bakterinin tedavi gücü keşfedildi

ABD'li araştırmacılar, bebek dışkısında tedavi edici özellikleri olan probiyotik bağırsak bakterisi keşfetti. Bakterinin, diyabet ve otoimmün hastalıkların tedavisine yarar sağlayacağı düşünülüyor.

Devamını Oku »

Crohn hastalığının medikal tedavisi

Crohn hastalığının medikal tedavisi Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Crohn hastalığı gastrointestinal sistemin ağızdan anüse kadar hemen her kısmını etkileyebilen ve neden olduğu komplikasyonlarla yaşam kalitesini belirgin ölçüde bozan bir kronik inflamatuar barsak hastalığıdır. Hastalık olguların %47 sinde terminal ileumda, %28’inde kolonda, %21 inde ileokolik bölgede ve %3-5 inde de üst gastroinestinal sistemde yerleşim gösterir (1). Crohn hastalığında tedavi hastalığın lokalizasyonuna, şiddetine ve komplikasyonların …

Devamını Oku »

Beyin – Bağırsak Bağlantısı

bağırsak kanseri tedavisi

Serotonin, sindirim bölgesini sakinleştirir, peristaltik ve sekretuar refleksleri başlatır. Uzun süre kullanımı veya yanlış dozajı; mide bulantısı, kusma, kabızlık ve iştahta dalgalanmalara neden olabilir.

Devamını Oku »

D VİTAMİNİ VE İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI

İnflamatuar bağırsak hastalığı dünya genelinde artış gösteren kronik bir hastalıktır. Hastalığın D vitamini ile ilişkisini inceleyen çalışmalarda birbiri ile çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Ayrıca hastalığın mı D vitamini eksikliğine neden olduğu yoksa D vitamini eksikliğinin mi hastalığın patogenezinde rol oynadığı yapılacak araştırmalarla aydınlatılması gereken bir başka sorudur. Bu konuda daha büyük örneklemlerle daha uzun dönemli çalışmaların yapılması öneriler arasındadır. Sonuç olarak, D vitamininin kemik sağlığı ve mineral metabolizmasındaki rolünden başka iskelet dışı yararlı etkileri de bulunduğu için, yaşam kalitesi ve kronik hastalıklardan korunmada günlük önerilen miktarlarda alımına tüm yaş gruplarında dikkat edilmelidir.

Devamını Oku »

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA MEDÎKAL YE CERRAHİ TEDAVİ PRENSİPLERİ

Iııflamatuvar barsak hastalıklarının (İBH) insidensi, ABD istatistiklerine göre 100,000 kişide Crohn hastalığı için 5 kişi, ülseratif kolit için 15 kişidir (7). Buradan hasta­lığın prevalansı, Crohn hastalığı için 90/100,000 kişi ve ül­seratif kolit için 200/100,000 kişi olarak tahmin edilebilir. Yine ABD’de her yıl 1.6 milyar dolar bu hastaların tedavisi için harcanmaktadır.

Devamını Oku »

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARINDA KOLOREKTAL KANSER

Dr. Serdar YÜCEYAR İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARINDA KOLOREKTAL KANSER Crohn hastalığı (CH) ve Ülseratif kolit (UK) barsağın kronik ve ataklarla seyreden inflamatuar hastalıklarıdır. Crohn ve Rosenberg’in 1925’de UK’li bir hastada kolon kanseri tanısı koymalarıyla birlikte kolorektal kanser(KRK) gelişiminde inflamatuar barsak hastalıklarının (İBH) etiyolojik önemine dikkatler çekilmiştir.1,2 KRK’in, UK’li hastaların ölümlerinin 1/6’inden, kronik İBH’nın da kolorektal kanserlerin %1’inden sorumlu olduğu belirtilmektedir İBH’lı hastalarda ince barsak adenokanseri, …

Devamını Oku »

Otoimmün hastalıklar ve tedavi stratejileri – Cemil A. Sülemi

Bağışıklık sisteminin vücudun değişik dokularına saldırması neticesi meydana gelen 80’e yakın değişik hastalık grubu olan otoimmün hastalıkların tarihine baktığımızda bu tür hastalıkları aslında modern şehir hastalıkları olarak tanımlayabiliriz.

Devamını Oku »

Crohn Hastalığı Neandertallerin Genetik Mirası mı?

İltihabi bir bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığı, Tip 2 diyabet ve tuhaf bir şekilde sigara tiryakiliğini de Neandertal genlerin taşıdığı düşünülüyor.

Devamını Oku »

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Nutrisyon

Hakan Ümit ÜNAL1,2 Demet FIRAT1 Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul İnflamatuvar barsak hastalıkları kronik, alevlenmeler ile seyreden ve hastanın yaşam kalitesini ve genel vücut sağ­lığını olumsuz yönde etkileyen bir hastalık grubudur. Ge­lişmiş ülkelerde daha sık karşımıza çıkması beslenme ve ya­şam tarzının hastalık gelişimi açısından önemli olduğunu düşündürmektedir …

Devamını Oku »

Ulseratıf Kolit ve Crohn Hastalarında Yaşam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon

İnflamatuar Barsak Hastalığı (İBH) idiopatik ve kronik bir barsak enflamasyonu olup, remisyon ve relapslarla seyreder. İBH 15-35 yaşları arasında en yksek insidansa sahip olup yaşam süecinin çok aktif bir (önemini kapsamaktadır. Bu dönemde insanların hayatında eğitim, kariyer ve evlilik gibiçok önemli olaylar yer almaktadır. Bu nedenle İBH, hastaların, iş, aile, evlilik yaşamı, sosyal ilişkileri, sosyal faaliyetleri, emosyonel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini etkilemektedir.

Devamını Oku »